Piechowicki Ośrodek Kultury na razie bez dofinansowania - Piechowice-ON-LINE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Piechowicki Ośrodek Kultury na razie bez dofinansowania

Z życia miasta > Rok 2012 > marzec 2012 r.

Rozwój infrastruktury kultury” to program Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierający rozwój i poprawę funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną szkół uczelni artystycznych oraz domów kultury. Wyodrębniony w nim został priorytet „Infrastruktura domów kultury” poprawa  warunków  funkcjonowania domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacenie infrastruktury służącej edukacji kultury.
Budżet projektu -
9 mln zł rozdzielony zostanie wnioskodawcom  po ocenie wniosków złożonych w czasie dwu naborów 30.11.2011 i  31. 03. 2012.( nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze)
 Aktualnie ogłoszony został wynik pierwszego naboru wniosków, z którego wynika, że o dotacje z MKiDN ubiegało się
479 podmiotów, zaś dotację otrzymało 113 wnioskodawców.
Niestety,  nie ma wśród nich Piechowic, choć nasze miasto złożyło dwa wnioski:
pierwszy jako
Miejska Gmina Piechowice „ Dokumentacja techniczna remontu POK” (55,2 pkt.) drugi jako Piechowicki Ośrodek Kultury pod nazwą „Estrada (66 pkt.). Niestety, liczba uzyskanych punktów nie wystarczyła, aby nasze projekty uzyskały dofinansowanie. Dofinansowania nie uzyskały też MDK Muflon (63,7 pkt.) oraz  Centrum Kultury i Turystyki w Karpaczu (57,0 pkt.).
Natomiast aż 273 tys. zł otrzymała Szklarska Poręba( 75,6 pkt.) na remont MOKSiAL a Przystań Twórcza  Cieplice ( 69 pkt.) - 78 na zakup sprzętu nagłaśniającego.
 MKiDN poinformowało, iż w przypadku jeśli złożony wniosek nie  otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt. przysługuje możliwość złożenia odwołania.
2 marca 2012 r. upłynął termin składania w/w odwołań i mamy nadzieję, że takie odwołania nasza gmina złożyła. Wypada mieć nadzieję, że zostaną one rozpatrzone tym razem pozytywnie i do budżetu miasta wpłyną dodatkowe środki przeznaczone na rozwój Piechowickiego Ośrodka Kultury  . Odwołania będą  rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia przekazania ministrowi listy odwołań.
Po zakończeniu procedury odwołań odwołujący się otrzymają pisemną informację o jej wynikach.
Mamy nadzieję, że o decyzji MKiDN  mieszkańcy Piechowic dowiedzą się z „Informatora Piechowickiego”.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u